Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

London och Paris, samt andre märkwärdige städer och orter, innehållande: beskrifning om desamma och berättelse om deras inwånares tänke- och lefnads-sätt

  • London och Paris, samt andre märkwärdige städer och orter, innehållande : beskrifning om desamma och berättelse om deras inwånares tänke- och lefnads-sätt / öfwersätning Johan Adolf Stechau. – Stockholm : tryckt hos H.A. Nordström, 1799
  • Originalspråk: Tyska