Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Konung Ludvic XVI:s fem sista dagar

  • Konung Ludvic XVI:s fem sista dagar / öfwersättning Johan Adolf Stechau. – Stockholm : tryckt hos H.A. Nordström, 1798. – (Smärre skrifter hopsamlade ; 1:6)
  • Originalspråk: Tyska