Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Den konglige fransyske martyren: slutet

  • Den konglige fransyske martyren : slutet / öfwersätning ifrån tyskan Johan Adolf Stechau. – Stockholm : tryckt hos Henrik Anderszon Nordström, 1796
  • Originalspråk: Tyska