Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Anmärkningar, rörande människjans hälsa och lifs-längd: i anledning af doct. Christof. Wilh. Hufelands Konst at lefwa länge

  • Kant, Immanuel
  • Anmärkningar, rörande människjans hälsa och lifs-längd : i anledning af doct. Christof. Wilh. Hufelands Konst at lefwa länge / öfwersätning ifrån tyskan Johan Adolf Stechau. – Stockholm : trykt hos Johan Pehr Lindh, 1798. – (Smärre skrifter hopsamlade ; 1:2)
  • Originalspråk: Tyska