Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Gynäologie, eller Läran och historien om älskogs-driften, så wäl hos människjor, som hos djur: 1-15

  • Flittner, Christian Gottfried
  • Gynäologie, eller Läran och historien om älskogs-driften, så wäl hos människjor, som hos djur : 1-15 / öfwersätning ifrån tyskan Johan Adolf Stechau. – Stockholm : tryckt hos H.A. Nordström, 1798-1804
  • Originaltitel: Gynaeologie oder Das Geschlechtsleben in seinem ganzen Umfange
  • Originalspråk: Tyska
  • Nya upplagor: Stockholm, 1802-1808