Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Berättelse om sjöwägens uptäkt til Ostindien, söder om Africa genom den kongl. portugisiske amiralen Vasco de Gama, år 1498

  • Campe, Joachim Heinrich
  • Berättelse om sjöwägens uptäkt til Ostindien, söder om Africa genom den kongl. portugisiske amiralen Vasco de Gama, år 1498 / öfwersätning ifrån tyskan Johan Adolf Stechau. – Stockholm : tryckt hos And. Jac. Nordström, 1788
  • Originalspråk: Tyska