Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Konungens af Preuszen Fredric II caractere: jämte åtskillige afhandlingar och handlingar, rörande förenämnde konung : 1-3

  • Büsching, Anton Friedrich
  • Konungens af Preuszen Fredric II caractere : jämte åtskillige afhandlingar och handlingar, rörande förenämnde konung : 1-3 / öfwersätning ifrån tyskan Johan Adolf Stechau. – Stockholm : tryckt hos And. J. [3:] Jac. Nordström, 1788-1789
  • Originaltitel: Character Friederichs des II. Königs von Preussen
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1788