Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Resa til Grekeland: anstäld af Anacharsis den yngre

  • Barthélemy, Jean Jacques
  • Resa til Grekeland : anstäld af Anacharsis den yngre / öfversätning Johan Adolf Stechau. – Stockholm : trykt hos Johan A. Carlbohm, 1791
  • Originaltitel: Voyage de jeune Anacharsis en Grèce
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1788