Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Benjamin Franklins sjelfbiografi och brefvexling

  • Franklin, Benjamin
  • Benjamin Franklins sjelfbiografi och brefvexling / öfversättning af H. Hörner. – Stockholm : Bonnier, 1868
  • Originalspråk: Engelska
  • Nya upplagor: Stockholm : Bonnier, 1883