Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Mainaus andra hustru

  • Marlitt, E. (pseud. för Eugénie John)
  • Mainaus andra hustru / öfversättning af H. Hörner. – Stockholm : Alb. Bonnier, 1874. – (Nya följetongen ; 1874: 26-32)
  • Originaltitel: Die zweite Frau
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1873
  • Nya upplagor: Stockholm : Alb. Bonnier, 1875, 1885, 1894-95
  • 1. upplagan ej i Libris, se: KB:s kortkatalog "Plåten"