Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Från anno tretton: en berättelse från tiden för Napoleonska arméns återkomst från Ryssland

  • Reuter, Fritz
  • Från anno tretton : en berättelse från tiden för Napoleonska arméns återkomst från Ryssland / öfversättning från plattyskan af Herman Hörner. – Stockholm : Alb. Bonnier, 1869. – (Europeiska följetongen ; 1869: 21-24)
  • Originaltitel: Ut de Franzosentid
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1860
  • Nya upplagor: Stockholm : Bonnier, 1872, 1882, 1896-97
  • Första upplagan ej i Libris, se kortkatalogen "Plåten"