Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Berättelser från Thüringen

  • Marlitt, E. (pseud. för Eugénie John)
  • Berättelser från Thüringen / öfversättning af H. Hörner. – Stockholm : Alb. Bonnier, 1870. – (Europeiska följetongen ; 1870: 1-3)
  • Originaltitel: Thüringer-Erzählungen
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1869
  • Nya upplagor: Stockholm : Alb. Bonnier, 1878
  • De tolf apostlarne ;  Blåskägg