Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Sagoverlden: sagor och äfventyr från främmande länder : ett urval ur alla folkslags sagolitteratur

  • Sagoverlden : sagor och äfventyr från främmande länder : ett urval ur alla folkslags sagolitteratur / samlade och öfversatta af H. Hörner. – Stockholm : Lamm, 1869
  • Originalspråk: Flera språk
  • Innehåll:

    I. Sagans födelse ; II. Trägen vinner (Från Arabiskan af D:r G. Weil) ; III. Den snabba Grodan (Från tyskan Af Hausst och Schmaler ; IV. Prinsessan Snöhvit ; V. Vallgossen och ormen (Från Tyskan) ; VI. Kunskapers nytta (En Persisk saga) ; VII. Argillius och Eldkungen (Slavisk saga) ; VIII. Röd, Hvit och Svart (Normandisk saga) ;  IX. Den profetiska drömmen ; X. Den modige flöjtblåsaren (Frankisk saga) ; XI Om de sju bröderna Simeon (Rysk saga) ; XII. De två girige (Hebreisk saga) ; XIII. Det sorgfria klostret (Rysk saga) ; XIV. Förakta icke den ringe (Birmanisk saga) ; XV. Den lille Gråmannen ; XVI. En Julsaga (Af F. W. Hackländer) ; XVII. Snöhvit och Rosenröd ; XVIII. Vindryttaren ; XIX. Ung-Hans'es äfventyr ; XX. Hvem blef narrad? ; XXI. Den kloka bonddottren ; XXII. Grodkungen och Jern-Henrik ; XXIII. Grottorna i Svarta Berget ; XXIV. Lyckans gunstling eller Svinaherden Pistas underbara äfventyr (Ungersk saga) ; XXV.  De goda dagarna (Italiens saga) ; XXVI. Guldhår (Af Justinus Kerner)