Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Norska folksagor och äfventyr: 1-2

  • Asbjørnsen, Peter Christen & Moe, Jørgen
  • Norska folksagor och äfventyr : 1-2 / svensk öfversättning af Herman Hörner. – Stockholm : Bonnier, 1868-1875
  • Originalspråk: Norska
  • Innehåll:

    1. Om Askepilten som knep Trollets silfveränder, sängtäcke och guldharpa ; 2. Gertrudsfogeln ; 3. Fogel Dam ; 4. Ordbytet ; 5. Rike Per Krämare ; 6. Askepilten som åt i kapp med trollet ; 7. Om Askepilten som gick till Nordanvinden och kräfde mjölet igen ; 8. Jungfru Maria som gudmor ; 9. De tre prinsessorna i Hvitlandet ; 10. En friarehistoria ; 11. Sådana kunna käringar vara ; 12. Hvar tycker bäst om sina barn ; 13 De tre mostrarna ; 14. Enkans son ; 15. Dottern och styfdottern ; 16. Tuppen och hönan i hasselskogen ; 17. Gudbrand i Vreten ; 18. Kari Träkjol ; 19. Hvarför björnen äe stubbsvansad ; 20. Tuppen och hönan ; 21. Räfven lurar björnen på julkosten ; 22. Räfven som vallare ; 23. Tuppen, göken och orrtuppen ; 24. Smeden som de icke tordes släppa in i helvetet ; 25. Dockan i gräset ; 26. Pål Andrestugen ; 27. Soria Moria slott ; 28. Herre-Per ; 29. Liten Åsa Gåsepiga ; 30 De sju fålarne ; 31. Gidske ; 32. De tolf vildänderna ; 33. Storblacken ; 34. Hönan som skulle till Dovrefjäll, för att icke all verlden skulle förgås ; 35. Gossen och Fanden ; 36. Mästertjufven ; 37. De tre systrarna som blefvo intagna i berget ; 38. Om Resen som icke hade något hjerta på sig 39. Det går ingen nöd på den, som alla qvinnfolk äro galna uti ; 40. Askepilten, som fick prinsessan att drifva sig till ljugare ; 41. De tre bockarna Bruse, som skulle gå till Säters och göra sig feta ; 42. Mannen, som skulle sköta hushållet ; 43. Tummeliten ; 44. Väl gjordt och illa lönadt ; 45. Östanför solen och vestanför månen ; 46.Håkan Borkenskägg ; 47. Mästermön ; 48. Trogen och Otrogen ; 49. Per, Pål och Esben Askepilt ; 50. Qvarnen som står och mal på hafvets botten ; 51. Jungfrun på Glasberget ; 52. Smörbuk ; 53. Store-Per och Liss-Per ; 54. Lurfhättan. 55. Buskebruden ; 56. Nalle på Dovrefjell ; 57. Bonde Väderskägg ; 58. Lillepys ; 59. Det blå bandet ; 60. Den rättfångna fyrskillingen ; 61. Far sjelfver i stuga'