Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Jag skall slå ihjäl dig som en bläckfisk

  • Michalopoulou, Amanda
  • Jag skall slå ihjäl dig som en bläckfisk / översättning Kyra Korsström. – Helsingfors : Söderströms, 2004
  • Originalspråk: Grekiska