Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Från Hellas och Levanten: ströftåg till lands och vatten i Grekland och Mindre Asien

  • Centerwall, Julius
  • Från Hellas och Levanten : ströftåg till lands och vatten i Grekland och Mindre Asien. – Stockholm : Alb. Bonnier, 1888. – (Bibliotek för resebeskrifningar)