Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Amaryllis: novell

  • Drosinis, Georgios
  • Amaryllis : novell / från nygrekiska öfversatt af Julius Centervall. – Stockholm : C. E. Fritzes hofbokhandel, 1887
  • Originalspråk: Grekiska
  • Nya upplagor: Stockholm : Nordiska förlaget, 1913