Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Lukis Láras

  • Vikelas, Dimitrios
  • Lukis Láras / öfversättning Nils Fredrik Sander. – Stockholm : Ad. Bonnier, 1883
  • Originalspråk: Grekiska
  • Först i: Post och Inrikes Tidningar 20/7-18/10 1881