Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Ros och törne: en samling nygrekiska folkdikter

  • Ros och törne : en samling nygrekiska folkdikter / i öfversättning af Fredrik Sander. – Stockholm : Samson & Wallin, 1876
  • Originalspråk: Grekiska