Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bibeln: texterna : 4 volymer

  • Bibeln : texterna : 4 volymer. – Stockholm : Fakta info direkt, 1999. – (Statens offentliga utredningar ; 1999:100)
  • Originalspråk: Hebreiska
  • Källtitelns språk: Grekiska (klassisk)
  • Översättning från: hebreiska & grekiska, klassisk