Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

"Lätta äro tidens plågor"

  • Anonym
  • "Lätta äro tidens plågor" / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1899
  • Ingår i: Ur medeltidens poesi. – s. 158-159
  • Originaltitel: "Nimis blandus dolor ille"
  • Originalspråk: Latin
  • Parallelltext på latin och svenska