Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Uppståndelsens morgon

  • Anonym
  • Uppståndelsens morgon / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1899
  • Ingår i: Ur medeltidens poesi. – s. 152-153
  • Originaltitel: Hymnus matutae paschalis
  • Originalspråk: Latin
  • Parallelltext på latin och svenska