Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

I sabbatskväll ; Hymn på Marias bebådelses dag

  • Abélard, Pierre
  • I sabbatskväll ; Hymn på Marias bebådelses dag / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1899
  • Ingår i: Ur medeltidens poesi. – s. 96-99
  • Originaltitel: Hymnus ad vesperas sabbati ; Hymnus in adnuntiatione beatae virginis
  • Originalspråk: Latin
  • Parallelltext på latin och svenska