Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

"Hell dig, hafvets stjärna"

  • Anonym
  • "Hell dig, hafvets stjärna" / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1899
  • Ingår i: Ur medeltidens poesi. – s. 44-47
  • Originaltitel: "Ave, maris stella"
  • Originalspråk: Latin
  • Parallelltext på latin och svenska