Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Ingressen till "Sankt Martinus' lefnadslopp ...

  • Venantius Fortunatus
  • Ingressen till "Sankt Martinus' lefnadslopp ... / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1899
  • Ingår i: Ur medeltidens poesi. – s. 14-23
  • Originaltitel: Exordium Vitae S. Martini
  • Originalspråk: Latin
  • Innehåll:

    ... Till Radegund, när hon inneslöt sig (Ad Radegundem, cum se recluderet) ; Till fru Radegund (Ad domnam Radegundem) ; Till Radegund och Agnes (Ad Radegundem i Agnen) ; Passionshymn (De passione domini) 

  • Parallelltext på latin och svenska