Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Sångens folkmakt: en passus ur esternas folkpoesi "Kalevipoeg"

  • Sångens folkmakt : en passus ur esternas folkpoesi "Kalevipoeg" / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Bonnier, 1934
  • Ingår i: Johan Bergman: Samlade dikter. – Del 2, s. 141
  • Originalspråk: Estniska