Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Johan Bergman

  • Jacobson, G.
  • Johan Bergman
  • Ingår i: Svenskt biografiskt lexikon. – Bd. 3 (1922), 620-627
  • Innehåll:

    Se fulltext