Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Till den skygga Kloë ...

  • Horatius Flaccus, Quintus
  • Till den skygga Kloë ... / översättning Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1934
  • Ingår i: Grekisk och romersk lyrik. – s. 63-82
  • Originalspråk: Latin
  • Innehåll:

    ...  2. Den trolösa sköna (I, 5) ; 3. Försoning (III, 9) ; 4. Vid dryckesgillet (I, 27) ; 5. Maning till undomsglädje (I, 9) ; 6. Vårtankar (I, 4) ; 7 Oskuldens makt (I, 22) ; 8. Dödens vishet (II, 14) ; 9. Förnöjsamhet ger sinnesro (II, 6) ; 10. Den rättrådiges ståndaktighet (III, 3) ; 11. Till Bandusias källa (III, 13) ; 12. Skaldens bön (I, 31) ; 13. Inbjudning till Maecenas (III, 29) ; 14. Vid en väns död (I, 24) ; 15. Till statsskeppet (I, 14) ; 16. Slutsång (III, 30) ; 17. Lyckan på landet (Sat. II, 6)