Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Anakreontiska sånger

  • Anakreontiska sånger / översättning Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1934
  • Ingår i: Grekisk och romersk lyrik. – s. 53-54
  • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
  • Innehåll:

    1. Kvinnans vapen ; 2. Det tyngsta ; 3. Varför ej dricka?