Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Valda satirer och epistlar

  • Horatius Flaccus, Quintus
  • Valda satirer och epistlar / översättning av Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1929
  • Ingår i: Världslitteraturen De stora mästerverken 8 Romersk poesi. – s. 267-310
  • Originalspråk: Latin
  • Innehåll:

    1. Människornas oförnöjdhet med sin lott (Sat. I: 1) ; 2. Självbiografiskt (Sat. I: 6) ; 3. Den framfusige (Sat. I: 9) ; 4. Lyckan på landet (Sat. II: 6) ; 5. Den rike uppkomlingens middagsbjudning (Sat. II: 8) ; 6. Högre ålder  -  ändrad håg. Till Maecenas (Ep. I: 1) ; 7. Självbehärskning  -  lyckans villkor : Till Numicius (Ep. I: 6) ; 8. Eget värde  -  eget mått. Till Maecenas (Ep. I: 7) ; 9. Landets och lugnets lov. Till Aristius Fuscus (Ep. I: 10)

  • Den rike uppkomlingens middagsbjudning även i: Måltider ur världslitteraturen, Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1964, s. 9-14