Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Om lifvets korthet: om lifslycka - om själens ro - valda bref

  • Seneca, Lucius Annaeus
  • Om lifvets korthet : om lifslycka - om själens ro - valda bref / svensk tolkning jämte en inledning om Senecas person och filosofi av Johan Bergman. – Stockholm : Björck & Börjesson, 1912. – (Berömda filosofer ; 2)
  • Originaltitel: De brevitate vitae
  • Originalspråk: Latin
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 49 e Kr.
  • Nya upplagor: Stockholm : Björck & Börjesson, 1918, 1923, 1949 ; Göteborg : Daidalos, 1986 ; Stockholm : Fabel, 1988, 1991