Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Fornkristna hymner

  • Prudentius Clemens, Aurelius
  • Fornkristna hymner / i svensk tolkning och med historisk inledning af Johan Bergman. – Göteborg : Wettergren & Kerber, 1894
  • Originalspråk: Latin
  • Nya upplagor: Göteborg : Wettergren & Kerber, 1895 ; Stockholm : Norstedt, 1916
  • Innehåll:

    Kristoshymnen (s. 41-59) ; Hymn vid griften (s. 55-63) ; Vid Hanegället (s. 68-73) ; Morgonhymn (s. 78-83) ; Efter slutad måltid (s. 87-93) ; När lampan tändes (s. 98-106) ; Vid hvilotimmen (s. 110-117) ; Efter slutad fasta (s. 122-125) ; Skaldens själfbekännelse (s. 129-132)

  • Strofer ur hymnerna "När lampan tändes" ; Kristushymnen ; Hymn vid griften även i: Antikens poesi, Stockholm : Ljus, 1945, s. 204-212   -   Hymn vid griften även i: Romersk poesi i original med svensk tolkning, Stockholm : Natur och kultur, 1962, s. 174-183