Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Plinius den yngre: en kulturskildrare från romerska kejsartiden : med ett urval af hans bref

  • Plinius
  • Plinius den yngre : en kulturskildrare från romerska kejsartiden : med ett urval af hans bref / i svensk tolkning af Johan Bergman. – Stockholm : Bonnier, 1904. – (Klassiska biblioteket ; 2)
  • Originaltitel: Epistulae
  • Originalspråk: Latin
  • Innehåll:

    1. Tillägnan ; 2. Minnen från fosterbygden vid Lago di Como ; 3. Jakt och studier ; 4. Hvilans poesi och arbetsjäktets prosa ; 5. Filosofen Eufrates ; 6. Corellius Rufus' själfmord ; 7. Uppläsningar och deras publik ; 8. Den 83-årige Verginius Rufus och han jordafärd ; 9. Den sparsamme värden ; 10. Hur det tillgår vid domstolsförhandlingarna ; 11. Plinius beskrifver sin villa vid Laurentum ; 12. Den gamle Spurinnas lefnadssätt ; 13. Plinius den äldre skriftställarskap och personlighet ; 14. Skalden Silius Halicus' död och eftermäle ; 15. Skalden Martialis' eftermäle ; 16. Plinius karaktäriserar sin fru ; 17. "Otium cum dignitate" ; 18. Histoirieskrifningens vanskligheter ; 19. Vesuviusutbrottet år 79 Plinius den äldres död ; 20. Plinius d. y. och hans moder vid Vesuviusutbrottet ; 21. Spökhistorier ; 22. Föreläsarens sjukdom ; 23. Konsten att vara ståthållare bland hellenerna ; 24. Kejsar Trajanus lyckönskas vid sin tronbestigning ; 25. Plinius första bref till Kejsaren från Bitynien ; 26. Straffångar som stadstjänare ; 27. Om upprättandet af en brandkår i Nikomedia ; 28. Om anläggning af en vattenleding i Nikomedia ; 29. Om ett kanal- och slussverk mella Nikomediasjön och hafvet ; 30. Kejsarens födelsedag firas i Bitynien ; 31. Om kristianförföljelserna