Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Genera morborum: sjukdomsgrupperna

  • Linné, Carl von
  • Genera morborum : sjukdomsgrupperna / översatt från latinet av Johan Bergman. – Uppsala, 1949. – (Valda avhandlingar / av Carl von Linné ; 7)
  • Originaltitel: Genera morborum
  • Originalspråk: Latin