Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Alkohol som njutningsmedel: populärt föredrag...

  • Forel, August
  • Alkohol som njutningsmedel : populärt föredrag... / auktoriserad öfversättning af Johan Bergman. – Stockholm, 1890. – (Skrifter i social-hygieniska frågor, utg. af Svenska Reformgillet ; 1)
  • Originalspråk: Tyska