Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Alkoholfrågan: ett föredrag

  • Bunge, Gustav von
  • Alkoholfrågan : ett föredrag / öfversatt från 5:e öfversedda och tillökade upplagan af Johan Bergman. – Gefle, 1896
  • Originaltitel: Die Alkoholfrage
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1886
  • Nya upplagor: Stockholm : Svenska nykterhetsförlaget, 1897, 1901 ; Stockholm : O. Eklund, 1907 ; Stockholm : Eklund, 1914