Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Valda epigram

  • Martialis
  • Valda epigram / översättning Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1929
  • Ingår i: Världslitteraturen : de stora mästerverken 8 Romersk poesi. – s. 507–513
  • Originalspråk: Latin
  • Även i: Grekisk och romersk lyrik, Stockholm : Bonnier, 1934, s. 90-92   -   (Epigram) V, 37 ; V, 43 ; V, 47 ; VII, 3 även i: Romersk poesi i original med svensk tolkning, Stockholm : Natur och Kultur, 1962, s. 145-147   -   ur Epigram VI:60 ; ur Epigram V:73 även i: Glad vers, Höganäs : Bra böcker, 1978, s. 127