Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Valda satirer

  • Juvenalis
  • Valda satirer / översättning Erland Lagerlöf ; reviderad av Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1929
  • Ingår i: Världslitteraturen : de stora mästerverken 8 Romersk poesi. – s. 479–506
  • Originalspråk: Latin
  • Innehåll:

    Första satiren (Varförs skalden skriver satirer) ; Tredje satiren (De fattigas betryck i Rom) ; Tredje satiren (De fattigas betryck i Rom)