Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Gamla testamentet: de apokryfiska böckerna : proföfversättning

  • Gamla testamentet : de apokryfiska böckerna : proföfversättning / under inseende af J. Personne och W. Rudin utgifven af Bernh. Risberg och Joh. Lindblom. – Stockholm : Norstedt, 1915
  • Originalspråk: Hebreiska
  • Nya upplagor: Stockholm : Norstedt, 1919 ; Stockholm : Diakonistyrelsen, 1924
  • Innehåll:

    Översatta av Bernhard Risberg: Judit ; Visheten ; Första Makabéerboken ; Andra Mackabéerboken ; Tillägg till Daniel, Manasses’ bön