Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Wallenberg, Marcus

  • Westerlund, Johan Alfred & Setterdahl, Johan Axe
  • Wallenberg, Marcus. – Linköping, 1919
  • Ingår i: Linköpings stifts herdaminne. – Bd. 3, s. 134–137