Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Wallenberg, Marcus

  • Wallenberg, Marcus. – Upsala : Wahlström & C.., 1852
  • Ingår i: Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män. – Bd. 19, s. 239–240