Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Sista önskan

  • Gorch Fock (pseud. för Johann Wilhelm Kinau)
  • Sista önskan / översättning Bernhard Risberg
  • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 20/3 1920
  • Originalspråk: Tyska