Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

ur Ahasverus i Rom: ett stycke ur fjerde sången: "Branden"

  • Hamerling, Robert
  • ur Ahasverus i Rom : ett stycke ur fjerde sången: "Branden" / öfversatt af Bernhard Risberg
  • Ingår i: Finsk tidskrift. – 15(1883), s. 116-121
  • Originalspråk: Tyska