Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Lifvet i Rom ...

  • Martialis
  • Lifvet i Rom ... / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Ljus, 1908
  • Ingår i: Ur forntidens sång. – s. 85-88
  • Originalspråk: Latin
  • Innehåll:

    ...  En fin karl ; Jag och du ; "I morgon" ; "Tarflig" ; Bort från hufvudstaden ; Plagiatorn ; Till densamme efter en uppläsning af den plagierade skriften ; Thais och Laecania ; Köpa och sälja ; Snobben Lupercus

  • Livet i Rom ; En fin karl ; Jag och du ; "Tarvlig" ; Bort från huvudstaden ; Plagiatorn ; Till densamme efter en uppläsning av den plagierade skriften även i: Antikens poesi, Stockholm : Ljus, 1945, s. 182-185   -  Bort från huvudstaden även i: Världens bästa lyrik i urval, Stockholm : Natur och kultur, 1961, s. 61-62