Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Invokation till Venus: inledning till diktverket "Om tingens natur"

  • Lucretius Carus, Titus
  • Invokation till Venus : inledning till diktverket "Om tingens natur" / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Ljus, 1908
  • Ingår i: Ur forntidens sång. – s. 56-59
  • Originalspråk: Latin
  • Även i: Antikens poesi, Stockholm : Ljus, 1945, s. 115-120