Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Homäros' Odysseia

  • Homeros
  • Homäros' Odysseia / öfversatt af Marc. Wallenberg. – Linköping : tryckt hos Petre och Abrahamsson, 1819-1821
  • Originaltitel: Odysséen
  • Originalspråk: Grekiska (klassisk)