Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Homäros' Ilias

  • Homeros
  • Homäros' Ilias / öfversatt af Marc. Wallenberg. – Stockholm : tryckt hos Olof Grahn, 1814-1815
  • Originaltitel: Iliaden.
  • Originalspråk: Grekiska (klassisk)