Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Antigone: sorgespel

  • Sofokles
  • Antigone : sorgespel / översättning på den grekiska textens versmått jämte inledning och förklaringar av Bernhard Risberg. – Stockholm : Norstedt, 1910
  • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
  • Nya upplagor: Stockholm : Bonnier, 1927 ; Stockholm : Norstedt, 1928
  • Även i: Världslitteraturen : de stora mästerverken 6 Det antika dramat I, Stockholm : Bonnier, 1927, s. 117–171   -   Körsång även i: Grekisk och romersk lyrik, Stockholm : Bonnier, 1934, s. 45-46