Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Cynthia: kärleksdikter I-XXI

  • Propertius
  • Cynthia : kärleksdikter I-XXI / öfversatta av Bernhard Risberg. – Stockholm : Ljus, 1905
  • Originalspråk: Latin
  • Även i: Världslitteraturen De stora mästerverken 8 Romersk poesi , Stockholm : Bonnier, 1929, s. 369-384   -   Ett utdrag även i: Världens bästa lyrik, Stockholm : Natur och kultur, 1961, s. 56-58