Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Min lilla mascot: operett i 3 akter

  • Okonokowski, Georg & Steinberg, Will
  • Min lilla mascot : operett i 3 akter / översatt av Oscar Ralf ; musik Walter Bromme
  • Oscarsteatern 17/10 1922
  • Originaltitel: Mascottchen
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1921
  • Källa: Svenska Dagbladet 13/10 1922, s. 8